Изявление на ръководителя на чешката делегация, Министър на здравеопазването на Чешката република, д-р Сватоплук Немечек, пред 59-та сесия на Комисията по наркотични вещества (Commission on Narcotic Drug), Виена, 14 март 2016 г.

„Уважаеми г-н Председател, Уважаеми министри, Ваши превъзходителства, скъпи приятели и колеги!

Благодаря за възможността, която ми беше предоставена като представител на Чешката република, да отправя обръщение на тази важна среща на световната общност. Тази година, наред с обичайната програма на Комисията по наркотични вещества, от нас се очаква смислен, значим консенсус, с който да известим дългоочакваните резултати от Специалната сесия на ООН по отношение на наркотиците (известна още като UNGASS 2016), която ще бъде проведена в Ню Йорк в края на април.

Чешката република напълно подкрепя изявлението представено от делегацията на Нидерландия от името на Европейския съюз.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vystoupil 25. února v Praze na tiskové konferenci k prvním případům záchytu viru zika v České republice. Virus byl potvrzen u muže a ženy, turistů, kteří se vrátili z rizikové oblasti. Žena není těhotná. Oba se léčí ambulantně, řekl ministr Němeček.---First two cases of the Zika virus have been registered in the Czech Republic, in a man and a woman, both tourists who returned from the risky areas two weeks ago, he from Martinique and she from the Dominican Republic, Health Minister Svatopluk Nemecek told journalists in Prague, Czech Republic, February 25, 2016. (CTK Photo/Katerina Sulova)

Министърът на Здравеопазването в Чехия д-р Сватоплук Немчек

Всички добре знаем, че Специалната сесия се провежда по искане на няколко държави, които изразяват сериозното си безпокойство по отношение на възможностите на международната общност до постигне задачите и целите заложени в Политическата декларация и Плана за действие от 2009г. Знаем също, че сме изправени пред ситуация на ескалиращо насилие, причиняващо много жертви, което е директно свързано с т.нар. Война срещу наркотиците – война, която се провали преди много време.

Смятам, че сме длъжни да дадем всичко от себе си и да обърнем внимание на опасенията на държавите, които поискаха свикването на тази специална сесия на общото събрание на ООН. Не бива да се проваляме, а да окажем помощ на многото държави страдащи от факта, че войната срещу наркотиците им беше наложена в най-насилствената си форма.
Чешката република ревностно подкрепя принципите на рационалната и ефективна нарко-политика ориентирана към правата на човека и общественото здраве и базирана на научни доказателства и добри практики.
Чешката република експериментира с различни варианти на националната си наркополитика от 1990те. Част от тях бяха, че през 1990 премахнахме наказанията за употреба. През същата година декриминализирахме притежанието на количества за лична употреба, сега това е административно нарушение, което се наказва с наказания, вариращи от предупреждение до глоба. Четвърт век по-късно, можем да представим категорични доказателства, че декриминализацията работи.

Ако се интересувате от детайли за нашата политика, както и за политиките на други държави, които са поели по същия път, бих искал днес да ви поканя на допълнителното събитие на което Чешката република е съорганизатор.

Наркополитиката ни се базира на четири стълба: превенция, лечение, намаляване на вредите и правоприлагане. Те са инструменти с еднаква важност. Всеки от тези четири стълба ни помага да постигнем нашата основна цел – благоденствие на нашите граждани и на всички хора.

Базирани на проверяема информация, ние може да покажем някои резултати:
– имаме най-ниската смъртност от свръхдоза на глава от населението в света;
– ние сме сред групата държави с най-ниско разпространение на ХИВ и СПИН сред инжекционните потребители на наркотици;
– имаме изключително ниско разпространение на хепатити В и С сред инжекционните потребители, вероятно най-ниското в света;
– в Чешката република практически не съществува организирана престъпност, свързана с разпространението на наркотици;
– не на последно място, благодарение на услугите за намаляване на вредите, около 85% от нашите проблемни наркопотребители са в регулярен контакт с подпомагащи институции. Това осигурява ранно включване в лечение и висок процент на възстановявания. Има дейности, които гражданското общество извършва значително по-добре и значително по-евтино, отколкото което и да е правителство по света.

Подходът на нашето правителство е да използва този факт за добруването на общността и нацията ни.
Данните, които ви представих показват, че Чешката република е страна със сравнително ниски социални и икономически разходи свързани с незаконните наркотични вещества. Това не е защото Чешката република е страна без наркотици, а защото ние даваме най-доброто от себе си, за да направим Чешката република страна, в която вредите свързани с наркотиците са възможно най-малки. Да намалим употребата на наркотици е само един от начините и ние го прилагаме заедно с другите.

Всеки нов аспект в нашата наркополитика беше внимателно оценяван по строга научна методология, а когато не бяхме достатъчно успешни в някои аспекти на тези промени, ние се връщахме назад и се опитвахме да ги поправим.

Това е опитът, който предлагаме. Както може да се очаква, ние имаме претенции към заключителните документи на срещата на сесията, позволете ми да изброя трите най-съществени за нас.
На първо място е проблемът със смъртното наказание. Наше дълбоко убеждение е, че нито хората, нито институциите, имат право съзнателно да убиват други хора, ако не за друго, то защото човек може да греши.

Фактите показват, че грешките в правосъдието, дори са по-чести при случаите свързани с наркотици, отколкото в другите области на наказателното право. Заради това, ние решително настояваме в крайния документ ясно да се изрази неприемливостта на смъртното наказание при престъпленията срещу режима на наркотиците.

Втори, който е тясно свързан с първия, е проблемът с пропорционалността на наказанието. Пропорционалността е важен принцип при ефективното приложение на разпоредбите на конвенциите на ООН за контрол върху наркотиците и тяхната основна цел: „защита на здравето и благополучието на човечеството.“ Непропорционалните наказания унищожават усещането за справедливост в всяка отделна държава. Често те причиняват допълнително зло – криминално поведение, стигма, социална изолация. По този начин тежко нарушават благополучието на нациите. В днешния взаимосвързан свят, смъртното наказание и пропорционалността на присъдите са международни проблеми и трябва да бъдат отбелязани, като такива в крайния документ на UNGASS 2016.

Третия проблем е, важността на намаляването на вредите. Съществуват множество научни доказателства, че намаляването на вредите спасява животи, подобрява общественото здраве и сигурност и спестява значителни социални и икономически разходи. От изключителна важност е това да бъде ясно заявено в заключителния документ на UNGASS 2016, така че той да предоставя недвусмислени напътствия за осъществяване на ефективни наркополитики.

Ние добре съзнаваме, че наркополитиката е сложна област, обхващаща множество нематериални проблеми, които науката не може да квалифицира или пресметне, например: религиозни и други ценности. Въпреки това, съществуват универсални ценности, които съставляват самия фундамент на Обединените нации и които не можем да игнорираме на UNGASS 2016.

Съгласни сме, че не е разумно да загърбим ангажиментите на ООН относно наркотиците, те трябва да останат като фундамент на цялата система. Въпреки това, ако продължим да предлагаме „повече от същото“, без значение, че то очевидно се е провалило, ние не само сериозно ще разочароваме тези, които поискаха специалната среща на най-високото ниво на ООН, но рискуваме самото съществуване на международната система за контрол върху дрогите.

Пред нас все още има много работа за създаването на стойностен финален документ на UNGASS 2016. Нашата презумпция е, че всеки път, когато се чувстваме в задънена улица, трябва да се върнем към основите на настоящия режим за контрол на наркотиците: запазване на човешкото добруване.

Гледната точка на Чешката република е, че е по-добре изобщо да не създаваме финален документ, отколкото за UNGASS 2016 да приемем слаб такъв. Разглеждаме промотирането на слаб документ който повтаря стереотипите, като твърде рисково. Ще е по-добре да останем безмълвни, в признание на провала си, да се поучим от него и да опитаме да се подготвим по-добре за 2019г.

Но това не е неизбежно. Ако през тази седмица работим интензивно, с отворено съзнание и дух, няма да се наложи да мълчим – ще имаме силен документ, който ще ни води към по-добро бъдеще. Това е моята най-искрена надежда и желание.
Благодаря за вниманието.“

Превод: Калин Ангелов
Редакция: Юлия Георгиева
Оригинал: https://drive.google.com/file/d/0B4UcCzcAZ_pLTW5SS1E4V2dYVEk/view

Харесва ти какво правим? Подкрепи каузата с дарение в Patreon!
Become a patron at Patreon!